Z novim letom smo uvedli nove programe v Osnovni šoli Brihtna glava

Obiskal nas je Marjan Končar s svojo ekipo…

Članek objavljen v Dolenjskem listu 12.3.2015

  • za odrasle spoznavanje dediščine Bele krajine…
  • za osnovnošolce od 1. do 4. na primeren način predstavimo naravne ter ostale posebnosti pokrajine in odpremo skrinjico bogate zakladnice belokranjskega rojaka, slovenskega pesnika Otona Župančiča…
  • za osnovnošolce od 10. leta starosti naprej in srednješolce program leposlovje…
  • program ročnodelstvo…
  • program prirodoznanstvo…
  • šolska malica, takšna kot je bila leta 1950…