Osnovna šola Brihtna glava

Učna ura za otroke

Želite, da bi učenci vaše šole spoznali kulturne in naravne znamenitosti Bele krajine na zanimiv, duhovit in sproščen način? Prav to počnemo v Osnovni šoli Brihtna glava v Radovici pri Metliki. Prilagojeno vsem starostnim skupinam otrokom približamo čas iz sredine 20. stoletja. Ob prihodu v šolsko zgradbo otroke najprej postrežemo z Belokranjsko pogačo, pred pričetkom šolske ure pa jih ustrezno pripravimo oziroma seznanimo z nekaterimi posebnostmi, ki so veljale v nekdanjem šolskem sistemu. Prav zato, se tudi manjši otroci ne ustrašijo stroge učiteljice s palico v roki, koruze v kotu učilnice in z veseljem sodelujejo pri učenju o Beli krajini. Na koncu šolske ure vsi prejmejo IZPRIČEVALA. Iskrice v očeh, nasmeh na obrazkih, iskreni odgovori in aktivno sodelovanje pri pouku, so običajni vtisi po končani šolski uri.
Obvezne so predhodne najave, za izpis izpričeval potrebujemo seznam udeležencev (ime in priimek), možno je dodati tudi šolsko malico (domač ržen kruh in jabolko).
Cena:

  • šolska ura: 6,00 EUR / osebo
  • belokranjska pogača: po dogovoru.

Andrej Bajuk +38631 366 378
bajuk.andrej@gmail.com
www.andrejbajuk.com

Osnovna šola Brihtna glava se nahaja na lokaciji Radovica 23.